עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  
אודות
קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
ארכיון
מי הם איש ואחיו
15/01/2019 15:10
מוטי זינגר


רש"י בראשית פרק מט פסוק ה'

ויאמרו "איש אל אחיו" מי הם ? 
יששכר וזבולן - לא היו מדברים בפני אחיהם.
ע"כ שמעון ולוי

תגובות
Moti Singer רש"י בראשית פרק מט פסוק ה'

שמעון ולוי אחים - בעצה אחת על שכם ועל יוסף. 

(לעיל לז יט - כ) ויאמרו "איש אל אחיו" ועתה לכו ונהרגהו, 
מי הם, 
אם תאמר ראובן או יהודה - הרי לא הסכימו בהריגתו, 
אם תאמר בני השפחות - הרי לא היתה שנאתן שלימה, 
שנאמר (שם ב) והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וגו', 
(אם תאמר) יששכר וזבולן - לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם, 
על כרחך שמעון ולוי הם, שקראם אביהם אחים:

ושמעון ולוי כן דברו לפני אחיהם ? 
אז עניין הדיבור לפני האחים היא לא ראיה ? 
ואיש ואחיו אה"נ יכולים להיות יששכר זבולון ?

האם זה שהם הרגו את שכם בלי לשאול את אחיהם הגדולים....
מראה שמסוגלים להרוג מבלי להוועץ עם הגדולים וכ"ש שהיו מדברים ?
או שלהרוג את שכם קל בעייניהם מלדבר בפני אחיהם ?
0 תגובות
מי הם איש ואחיו
15/01/2019 15:10
מוטי זינגר


רש"י בראשית פרק מט פסוק ה'

ויאמרו "איש אל אחיו" מי הם ? 
יששכר וזבולן - לא היו מדברים בפני אחיהם.
ע"כ שמעון ולוי

תגובות
Moti Singer רש"י בראשית פרק מט פסוק ה'

שמעון ולוי אחים - בעצה אחת על שכם ועל יוסף. 

(לעיל לז יט - כ) ויאמרו "איש אל אחיו" ועתה לכו ונהרגהו, 
מי הם, 
אם תאמר ראובן או יהודה - הרי לא הסכימו בהריגתו, 
אם תאמר בני השפחות - הרי לא היתה שנאתן שלימה, 
שנאמר (שם ב) והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וגו', 
(אם תאמר) יששכר וזבולן - לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם, 
על כרחך שמעון ולוי הם, שקראם אביהם אחים:

ושמעון ולוי כן דברו לפני אחיהם ? 
אז עניין הדיבור לפני האחים היא לא ראיה ? 
ואיש ואחיו אה"נ יכולים להיות יששכר זבולון ?

האם זה שהם הרגו את שכם בלי לשאול את אחיהם הגדולים....
מראה שמסוגלים להרוג מבלי להוועץ עם הגדולים וכ"ש שהיו מדברים ?
או שלהרוג את שכם קל בעייניהם מלדבר בפני אחיהם ?
0 תגובות
נקיטת חפץ בנדר
13/01/2019 20:07
מוטי זינגר


"נקיטת חפץ" זה דוקא בשבועה או גם בנדר ?

כט וַיִּקְרְבוּ יְמֵי-יִשְׂרָאֵל, לָמוּת, וַיִּקְרָא לִבְנוֹ לְיוֹסֵף וַיֹּאמֶר לוֹ אִם-נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ, שִׂים-נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי; וְעָשִׂיתָ עִמָּדִי חֶסֶד וֶאֱמֶת, אַל-נָא תִקְבְּרֵנִי בְּמִצְרָיִם. ל וְשָׁכַבְתִּי, עִם-אֲבֹתַי, וּנְשָׂאתַנִי מִמִּצְרַיִם, וּקְבַרְתַּנִי בִּקְבֻרָתָם; וַיֹּאמַר, אָנֹכִי אֶעֱשֶׂה כִדְבָרֶךָ. לא וַיֹּאמֶר,............ הִשָּׁבְעָה לִי--וַיִּשָּׁבַע, ......

האם באותה מידה יכל לומר "דור לי" ?

השיב לי הרב בצלאל קרויז
....אין נק"ח בנדרים.
כיוון שכל מהותו של נדר זה "חפץ" 
(שנדרים לא חלים על דבר שאין בו ממש) 
אבל שבועה גם אם לא מזכרים את השם המפורש היא נקראת שבועה. 
ושם יש מה לחזק ע"י חפץ...


אליה סגרון זו שבועה. בנדר אין נקיטת חפץ. 
ניתן להישבע בלשון נדר והתוצאה תהיה שבועה.
נהל
Moti Singer יש מקור ? 
הרי גם שבועה אפשר בלי נקיטת חפץ. וכל עניין נקיטת החפץ זה לחיזוק השבועה...
נהל
אליה סגרון אין לי מקור, כך אני זוכר שהסקתי כשלמדתי את המסכת.

איזה היגיון יש בנקיטת חפץ בנדר?

הרי האמירה היא על החפצא שהוא כקורבן, אז מה מה החזקת חפץ תועיל?!
נהל
Moti Singer אליה סגרון כמו שהיא מועילה בשבועה.
נהל
אליה סגרון בשבועה זה מחזק את ההתחייבות של האדם, בנדר אין התחייבות לאדם אלא דין בחפץ
נהל
Moti Singer אליה סגרון זה יחזק את ההתחייבות שלו, למה שהוציא בשפתיו.
נהל
אליה סגרון אבל כבר בלשון הנדר הוא ממשיל אותו בחפץ אחר -בקרבן וכדו'.
נקיטת חפץ פועלת על האדם ולא על חפץ, זה פשוט לא שייך.
מה האדם יעשה -יחזיק כבש שהוא התנדב אותו לעולה וינדור שהכבש הזה הוא כמו זה?!

זה שוב מביא את אותה התוצאה ואין כאן שום חיזוק חיוב.
החפץ נתפס באותה רמת איסור גם אם הוא החזיק ספר תורה וגם אם לא.
0 תגובות
היוצא דופן במכות
13/01/2019 19:44
מוטי זינגר
עורדעניא. אמר. נוני. 
קלמתא. גובא. סנא.

עורדניא - צפרדע
אמר - כבש
נוני - דגים
קלמתא - כינים
גובא - ארבה
סנא- סנה - יוצא דופן 
כולם חי - וסנה צומח.

0 תגובות
תכריכים משעטנז
09/01/2019 20:21
מוטי זינגר
ציצית - אסור משום לועג לרש 

תכריכי המת - מותר לעשותן כלאים 

ובתחיית המתים ?
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן כג סעיף א 
מותר ליכנס בבית הקברות והוא לבוש ציצית, והוא שלא יהא נגרר על הקברות, אבל אם הוא נגרר על הקברות, אסור משום לועג לרש (משלי יז, ה) בד"א, בימיהם, שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמם, אבל אנו שאין מכוונים בהם אלא לשם מצוה, אסור אפילו אינם נגררים. והני מילי כשהציציות מגולים, אבל אם הם מכוסים, מותר. 

שולחן ערוך יורה דעה הלכות כלאי בגדים סימן שא 
תכריכי המת מותר לעשותן מכלאים, אפילו לקברו בהם. 

ט"ז - אפילו לקברו. - פי' וכל שכן בבגדים שעושין לו להספד דבבגדים שקוברין אותו הוא עתיד לעמוד בהם והטעם דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי ממצות:

אז הוא יעמוד בתחיית המתים עם כלאים.... איזו בושה...איזה לעג....
אז איך מותר ???


יוסף תאנה נראה לחלק בין לאו לעשה. 
או שרק ציצית שהיא אות עבדות כלפי שמיא ושקולה כנגד כל המצוות. וראיה שדברי תורה בבית קברות נראה לי שלא נאסרו משום לועג לרש. אלא מטעם אחר. אני טועה ?

 יישר כח על התשובות המעניינות.
אני מתחבר לרעייון של Liran Mizrahi שזה בעצם מה שפוסק הרמב"ם בהלכה האחרונה מחיבורו י"ד החזקה ....
ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה עסק כל העולם
 אלא לדעת את ה' בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. 

לא תהא קנאה ותחרות
ממילא לא יהיה מצב של לעג וכד'


Eitan Pizem ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים,
נהל
Aharon Kaplan Roni הנושאי כלים במקום
נהל
Aharon Kaplan Roni טור שנ'א והבח שם
נהל
Moti Singer ראשית, יישר כח על המ"מ. מצרף לכאן.
הבעיה. שעיקר הדברים על עניין הציצית. 
ושאלתי היתה על הכלאיים לע"ל.


========================================

טור יורה דעה הלכות אבילות סימן שנא 

תכריכי המת מותר לעשותן מכלאים 
ובענין הטלת ציצית בהן איכא פלוגתא דרבוותא 
י"א להטיל בהם
וי"א שלא להטיל 
והר"ז הלוי כתב בשם ה"ר יצחק בן מלכי צדק כשנושאין אותו לקוברו מטילין בו ציצית שלא יהיו נושאי המטה מעוטפין בציצית והוא בלא ציצית וכשקוברין אותו נוטלים אותו ממנו ובשעת פטירת רבינו גרשון אמר ציצית חוץ ונסתפקו בדבריו אם רצה לומר שיסירו מהטלית או שיוציאום חוץ לארון ויש מקומות שקושרין אותן בכנף הבגד 
והרמב"ן כתב אין בזה שום ספק אלא אין קוברין המת אלא בטלית שיש בו ציצית:

ב"ח יורה דעה סימן שנא 
תכריכי המת מותר לעשותן מכלאים. משנה בפרק בתרא דכלאים:

ובענין הטלת ציצית בהן וכו'. זה לשון הרוקח בהלכות ציצית (סי' שסא אות ב) בפרק התכלת (מנחות דף מ"א א) אמר שמואל ההיא שעתא פירוש אותה שעה שמת ודאי רמינן ליה ציצית משום לועג לרש פירוש מטילין ציצית בטלית בשעת מיתה וכן פסק ריב"ק ממגנצא שהטלית שיש לאדם אם ימות יתנו סביבותיו בקברו וכן צוה לעטפו בטליתו במותו ולהניח ציציותיו בידו וצריך כל אדם שלא ינתקו ציציותיו מטלית המת דבנדה פרק האשה (סא ב) אמרינן בגד שאבד בו כלאים עושה אותו תכריכין למת ואמר ר' ינאי לא שנו אלא לספדו בו אבל לקברו בו אסור דמצות אינן בטלות לעתיד לבוא ומשום הכי נקברין בציציותיהן ולא קיימא לן כרבי יוחנן דאמר מצות בטלות וכו' ואף על גב דאבא שאול בן בטנית אמר לבניו הטילו תכלת מאפליוני כדאיתא בפרק י"ג דאבל רבתי איהו סבירא ליה כרבי יוחנן ואין מורין הלכה מתוך משנה וכו' ועוד האריך עיין שם:
אבל בסימני אור זרוע (הל' אבילות סי' תכא) כתב וזה לשונו רבינו תם ור"י שירלייא"ן היו אומרים הלכה למעשה שיש להסיר הציצית מטלית שנקבר בו המת וראבי"ה היה אומר הלכה למעשה מי שנהג בציצית בחייו יקבר בציצית במותו ומי שלא נהג בציצית בחייו לא יקבר בהן וכן עשה מעשה על פיו מעצמו וקברוהו בציציותיו והיה בעל הוראה וראוי לסמוך עליו עכ"ל:
וכיוצא בזה כתב במרדכי הלכות קטנות (סי' תתקמו) ההיא שעתא ודאי רמינן ליה ומה שנוהגים עתה להסיר הציצית מטליתות של מתים אומר רבינו תם לפי שעתה נתמעטו אנשי מעשה וציצית עולה תרי"ג ואם יהיה לו טלית נראה כעדות שקיים כל התורה כולה והוי לה עדות שקר ועוד אומר רבינו תם לדורתם כתיב חסר גבי ציצית (במדבר טו לח) ודרשינן (תדבא"ר פכ"ו) לדור תם ור"י אומר דעתה שאין נזהרין במצות ציצית בטלוה לפי שבשעת מיתה שפטור מן הציצית יהיו לו ובחייו שהוא חייב לא היה לו והוי ליה לועג לרש וכו' ומסיק בשם ר"י כי שכיבנא אצוה את בני לקשור הציצית בכנפי הבגד שיהיו מזומנים לעתיד להתיר הבגד הקשור והרי הן תלויין ממילא ואין זה מן העשוי וכן הגון לעשות עכ"ל נראה דרצה לומר שיקשור שתי הציציות שבשתי כנפות זו לזו בשני קשרים וכן יקשור שתי הציציות האחרות שבשתי הכנפות גם כן בשני קשרים דהשתא ליכא לא ארבע כנפות ולא ציציות וליכא משום לועג לרש ולעתיד יתיר הקשרים והרי הן תלויין בארבע כנפות כדינן ואין זה מן העשוי:
וזה לשון הסמ"ק סימן ל"א ולמתים יש מסירין אותן ויש מניחים אותן וטוב לקשרן תוך הכנף ואז לא הוי לועג לרש ממה נפשך אם חייבים הרי יש להם ואם לאו הרי הן מכוסות עכ"ל. וכיוצא בזה כתב במרדכי דמועד קטן בשינוי קצת עיין שם:
וזה לשון מהרש"ל (בביאורו לטור) ונהגו עכשיו לפסול הציצית ונראה לי שטוב לנשאו לבית הקברות עם הציציות עכ"ל. ובהגהות שלחן ערוך (ס"ב) כתב ונהגו לקברו בציציות אך שפוסלין הציציות תחלה או כורכין אחת מן הכנפות עכ"ל. E ולפי ענ"ד נראה שאין לפסלן כי כך היא דעת רוב הגאונים רוב מנין ורוב בנין וכן עשה רבינו טוביה מעשה כשנפטר רבינו יצחק ברבי אברהם בפני רבי שמשון בעל התוספות והרבה גדולים כמו שכתוב בהגהות סמ"ק (ס"ק כז) לשם. ונראה עוד דגם רבינו גרשום שאמר קודם פטירתו ציצית חוץ כך היתה דעתו שלא יהיו תוחבין הציצית תוך הכנפות כדי שיהיו מכוסות אלא יניחום לחוץ שיהא מלובש בציצית כאשר היה מלובש בחייו בציצית כך יהא אחר מיתתו ופירוש זה מתקבל יותר משני הפירושים שכתב רבינו אכן טוב לקשרן זו עם זו או לכסותן תוך הכנפות כדלעיל דבזה יוצא ממה נפשך: 
Aharon Kaplan Roni
נהל
Aharon Kaplan Roni היה זכור לי שמדברים גם על זה.
אבדוק בפנים בערב בל"נ.
נהל
Bibas Itzik יש לי שאלה לגבי ציצית רק בזמן לויה או כל הזמן. 
אם רק בזמן לויה אז לויה של אשבץה רו לויה שלא הכביד ללבש ציצית .
תודה על התשובה .
נהל
יעקב רוכמן לבושה של עכשיו התורה דאגה לה, אבל לימים של תחיית המתים לא דאגה התורה שיהיה לעג, משום שאלו יהיו ימי אמת וצדק ומי שיזכה להיות בתחיית המתים יראה את האמת, וגם המתים עצמם יחיו ויהיה להם לכבוד גדול שזכו לחזור לחיים וכל שכן שלא יהיה להם שום לעג, וכמובן שיפשטו אז את הכלאים ברגע שיתחייבו במצוות החיים.
נהל
אפרים אורן כאילו אתה אומר לעצמך, הקב"ה יכול להפוך שלדים מתפוררים לעצמות חיות, לעלות עליהן בשר וגידים, ולנפוח בהן רוח. להלביש אותם בגדים (כי ברור לך שלא התכריכים ולא שום דבר אורגני נשאר שמה במצב תקין). 
אבל עם הקטע של הציציות או השעטנז - שם באמת הוא יסתבך. גדול עליו...
נהל
Moti Singer בסה"כ רציתי להשוות את עניין הלועג לרש.
נהל
אפרים אורן הבנתי - אם כך למה הכנסת את עניין תחיית המתים?
נהל
אפרים אורן ומכל מקום ההבדל ברור - אתה החי, מצווה לא ללעוג לרש. 
ולא להוציא את ציוציותיך שיהו נוטפים על הקברים
הבעיה היא בהתנהגות שלך מול נוכחות המת

התמים עצמם, כפי שאמר קהלת - אינם יודעים דבר.
נהל
אפרים אורן המתים כמובן
נהל
Moti Singer תוספות מסכת נדה דף סא 
וא"ת והאיכא לועג לרש שמלבישו בדבר האסור ומראה לו שאין לו עוד חלק במצות כדאמר בהתכלת (מנחות דף מא.) גבי ציצית וההיא שעתא ודאי רמינן ליה משום לועג לרש ופרשב"ם דאין בו איסור ואפילו לחי כי האי גוונא שאין המת נהנה בו וקשה דהא ציצית 
נמי אין החי חייב בו אם אין בו הנאת לבישה ומוכרי כסות דפטירי מכלאים פטורים נמי מציצית ומפרש רבינו תם דדוקא שייך לועג לרש בציצית משום דשקולה כנגד כל המצות כדנפקא לן במנחות (דף מג:) מוזכרתם את כל מצות ה' 
Efraim Oren
0 תגובות
שמע ישראל - הסבר מעניין
09/01/2019 20:13
מוטי זינגר
שמע ישראל...
אל תחשוב שיש שני מנהיגים לעולם
אחד ברחמים - י'ה'ו'ה 
ואחד בדין - א'לקינו.
לא....
ה' אחד !!!
תגובות
משה פרידמן ההוא דכתיב; ה׳ אלוקנו- ה׳ אחד!
נהל
Guy Howes רחוק מהפשט.
נהל
Moti Singer לפי מה אתה מחליט מה הפשט ?
נהל
Guy Howes זה הפשט :-)
נהל
Moti Singer ואולי מה שרש"י אומר 
ה' שהוא אלקינו עתה ולא אלקי האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד, 
שנאמר (צפניה ג, ט) כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ונאמר (זכריה יד, ט) ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד:

Guy Howes
נהל
Guy Howes זה גם פשט.
נהל
Guy Howes למרות שזה לא נראה כמו הפשט (מה שרש"י כתב), אבל תמיד מתברר שרש"י צודק. ויש משהו שמכריח את הפשט לעמוד כרש"י.
לכן אם רש"י אומר, גם אם במחשבה ראשונה קשה לקבל כפשט, צריך ללמוד לאזור סבלנות ולעיין קצת יותר.
נהל
קובי גינצלר ביום ההוא יראה, כרגע נסתר..
נהל
Guy Howes שמע אבינו ישראל.
ה' שהיא מהווה העולם, רק לו אנחנו נותנים דין וחשבון ורק הוא משפיע לנו שפעו, וכל סוגי השפע רק ממנו ואין עוד כמוהו.
נהל
Guy Howes עכשיו על הפשט הזה אפשר להלביש כוונות כפי שכתבת.
נהל
Moti Singer אם כבר פשט אז...תרגום יונתן 
וַהֲוָה כֵּיוַן דְּמָטָא זִימְנֵיהּ דְּיַעֲקֹב אָבוּנָן לְמִתְכַּנְשָׁא מִגּוֹ עַלְמָא הֲוָה מִסְתְּפֵי דִלְמָא אִית בִּבְנוֹי פְּסוּלָא קָרָא יַתְהוֹן וְשַׁיְילִינוּן דִּלְמָא אִית בְּלִבְּכוֹן עַקְמָנוּתָא אָתִיבוּ כֻּלְהוֹן כַּחֲדָא וַאֲמָרוּ לֵיהּ שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אָבוּנָן יְיָ אֱלָהָנָא יְיָ חָד עָנֵי יַעֲקֹב וַאֲמַר בְּרִיךְ שׁוּם יְקָרֵיהּ לְעָלְמֵי עַלְמִין:


Guy Howes
נהל
Liran Mizrahi לבורא עולם יש הרבה שמות, אף על פי שאחד הוא.
נהל
ינון עידן בכלל אלוהים זה לשון רבים...
נהל
Moti Singer תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם.
נהל
ינון עידן זה יכל להסתדר גם בלשון יחיד
נהל
Moti Singer ינון עידן איך אומרים "פנים" ביחיד ?
נהל
Moti Singer ינון עידן איפה מצאת כזו מילה ? 
וכ"כ...מים ביחיד ?
נהל
קובי גינצלר אלוקים ברבים מלשון הנהגות רבות, שאנו יודעים שהם אחד..
נהל
ינון עידן אלוהים רבים כי יש הרבה כוחות בטבע, אלוה פירושו כח, הוא מכונה אלוהים כי הוא נותן את כל הכוחות לכולם.
נהל
קובי גינצלר ינון עידן 
בחלק מהמפרשים בעיקר פילוסופים פרשו כך, שחשבו שיש כוחות רבים פועלים בעולם..


המקובלים קראו לכוחות אלוהים אחרים, שזה ה 70 שרי אומות העולם, וגם בהם כבר אמרו המקובלים ״הן בקרוביו לא יאמין שאינו נותן הנהגה לשרים״ וכו

אצל הבורא הספירות אינם כוחות אלא רצון ...
נהל
ינון עידן התורה עצמה מפרשת שזה כח "אשר ירשיעון אלוהים"
נהל
קובי גינצלר לבני אדם יש כוח.. היחידים

״צור ילדך תשי״

תורה אינה בשמים, ולמטה יכולים לפסוק אחרת מביד של מעלה...
נהל
ינון עידן לא הבנתי, לבני אדם יש כח לבריאה אין כח?
נהל
קובי גינצלר בני אדם יכולים למרוד בהקב״ה כמו דור הפלגה עד שנאלץ הבורא לפזרם

בני אדם יכולים לעשות רע בעיניו, אבל כשהם בשלום , הוא לא יכול להעניש אותם.

כפי שאומר הנביא חבור עצבים אפרים הנח לו

וזה אומרים חזל צור ילדך תשי אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, שכביכול ישראל מתישים כוחו של מעלה
נהל
ינון עידן זה הבנתי אבל למה כוחות הטבע/מזלות/כוכבים וכו' זה לא כוח?
נהל
קובי גינצלר הם פועלים כתיכנות אין להם כוח נשלט.. כוח הוא עצמאות מסוימת בקבלת החלטות

גם במלאכים הייתה בחירה כמדרש חזל על עוזא ועזאל
נהל
קובי גינצלר לשרי אומות העולם יש כוח מסויים, וזה נקרא אלוהים אחרים
נהל
ינון עידן יש להם כח מתוכנת
נהל
קובי גינצלר הרמבם שטען שיש שכל פועל כעין מלאך, או המזלות יש בכוחם דברים מסוימים, ולכן קראו לו בעל הכוחות כולם

האדם היחיד שיש בו עצמאות
נהל
ינון עידן לכוחות הטבע יש כח מתוכנת
נהל
קובי גינצלר נכון, לאדם זה כוח אמיתי
נהל
קובי גינצלר
Moti Singer
זה הפרוש המדוייק ביותר.
נהל
אהבה
השב1 שנ'
Moti Singer שמח לשמוע. 
לדעת מי כיוונתי ?
נהל
קובי גינצלר כל המקובלים
נהל
0 תגובות
מהו טיפש ?
08/01/2019 20:30
מוטי זינגר
טיפש... 
זה אדם שחוזר שוב על אותה פעולה ומצפה לתוצאות שונות.
(א. איינשטיין)

"כל טיפש יכול לדעת. הנקודה היא להבין." הנ"ל
מה שמסביר כשאתה פוגש רבנים או בעלי תארים ....
ואתה לא מבין ....איך.... איך.... ?


שוב שמעתי על חבר שנפל בפורקס...
על זה נאמר 
"חכם לומד מטעויות של אחרים 
והטיפש אפילו מטעויות של עצמו לא לומד".

David Zalkin לא טיפש - משוגע.
נהל
לייק
השב1 שנ'
Moti Singer אמר לי פעם איש חינוך על ילד שהתנהג כעילוי...
"הוא לא מפגר...הוא משוגע"
נהל
ינון עידן משוגע לדבר... לפעמים זה טוב
נהל
Moti Singer ינון עידן לדבר כן. ואילולי המשתגעים העולם לא היה ...הרמב"ם.


0 תגובות
שנים אוחזין בנשמה - פורים תוירע
08/01/2019 20:19
מוטי זינגר
שנים אוחזין בטלית
(בנשמה שירדה לעולם) 
היצה"ר אומר כולה שלי
והיצה"ט אומר כולה שלי.


מר צוקרברג שאל ....על מה אתה חושב....
ואני כבר מריח את היין של פורים
אז תתייחסו לפוסט זה כפיטפוטין בעלמא - כפורים תיירע

כמו שאומרים חז"ל כולהו גופי דרופתקי נינהו, טובי לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא 

שנים אוחזין בטלית
(טלית - הנשמה שירדה לעולם - ופרשו השמלה - הרי זה משל מחוורין הדברים כשמלה) 
היצה"ר אומר כולה שלי
והיצה"ט אומר כולה שלי.
וא"כ 
יש בה סימנין....מאיזה מקור חוצבה...מתחת כסא הכבוד.... 
ויש לה תובעין ...בי"ד של מעלה יתבעו אותו....מדוע לא נעלת בפניה כראוי ?
ותפקידנו לעובדו "בכל לבבך" - בשני יצריך (ברכות נד) 
ביצה"ט.... וגם את היצה"ר לשעבד לעבודתו ית'.
איך ? איך משעבדים את יצה"ר ליצה"ט.?
זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה 
וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה 
ויחלוקו !
..........
ראשית, בא נכיר בנתונים ובעובדות.
יש "מלאך" שכולו רוחני שמיימי.
יש "בהמה" אדם לבהמה שכולה גשמית...בהמית...
ויש "אדם".... 
הבהמה - ראשה מוטה כלפי הארץ...ארצית ...גשמית
המלאך - ראשו מוטה כלפי השמים כגבורי כח שתמיד עושי דברו 
האדם - בעוונותינו... לא תמיד עושי דברו.....יחלוקו

חז"ל אומרים בקידושין מ' 
לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, 
עשה מצוה אחת - אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, 
עבר עבירה אחת - אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה 
ישבע....אין לו בה פחות מחציה.....

ומהו חציה ?
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, ומלאכתן נעשית על ידי אחרים, 
אז מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח ? 
יעסוק בתורה ובגמילות חסדים !
חצי תורה, חצי גמילות חסדים.
בבחינת סֻלָּם֙ מֻצָּ֣ב אַ֔רְצָה וְרֹאשׁ֖וֹ מַגִּ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יְמָה 
ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, ומלאכתן נעשית על ידי עצמן...
אז מי שחציו עבד וחציו בן חורין ....עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. 
חציו לה' וחציו לכם....
(סנהדרין צח ברכות לה ב"ב יב) 
אבל אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה (אבות ו) 
ובפרט כשאבלים על החורבן תלמידי חכמים בטלים (ממלאכתן).... 
ו...רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם. (פסחים נד)

נסכם.... 
שהרבה עשו כר' ישמעאל - יחלוקו - ועלתה בידן.
אבל השאיפה צריכה להיות כולה שלי
ולהשבע..שאין לי בה פחות מחציה !

לחיים !
0 תגובות
למה אין את האות ף בשומ"ע ובברכהמ"ז
03/01/2019 20:40
מוטי זינגרMoti Singer ונ"ל ע"פ ע"פ הגמרא בשבת דף קד
אפשרות אחת 
שזה מלמד אותנו להיות עם פה פתוח - רק שפתיה נעות !

(פ' כפופה פ' פשוטה - פה פתוח פה סתום) 
אפשרות שניה 
שמי שמקפיד להתפלל אותה אין אף-כעס מזיק לו
(ה"ץ ו"ף - חציצה הוי בינך לאף)

אשמח לעוד רעיונות.
נהל
שגיא מזוז כי אין הרבה מילים שנגמרות ב"ף". תפסיק לדמיין דמיונות
נהל
Moti Singer ושו"מ ספר הרוקח הלכות יום הכיפורים סימן רטז 
לכך אין ף בי"ח ברכות אין אף אנף קצף נגף שצף זעף רשף 
כשישראל מתפללים אז דמות יעקב החקוק בכסא מליץ


וקבל דמיוניינו עליך באהבה.
נהל
שגיא מזוז זה שהרוקח אמר את זה לא הופך את זה לנכון.
אם תגיד שכינים לא פו"ר זה יהיה שטויות גם אחרי שתראה לי שהיו אמוראים שחשבו ככנ
נהל
אִיתָמָר כֹּהֵן גם בברכת המזון (חרון אף)
נהל
Moti Singer מעניין. יישר כח. - כיוונת לדעת הרוקח.
נהל
Moti Singer אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עקיבא, רבי עמוד 431 
(פ' ף) פ"א פשוטה ופ"א זקופה, יש להן ב' זיינין לכל אחד, שכל הפותח פיו בתורה ובתפלה נעשין לו כל חפציו, ועוד פ"א מגולגלת ומזויינת בג' זיינין לעילא שכל תורה ותפלה שאין בה מעשים טובים ותשובה התורה בטלה והתפלה א
ינה רצויה. ועוד פ' ף מגולגלין שכל תפלה שאין בה לב נשבר וראש כפוף אינה רצויה, וכל הטעמים שאמרו בפ' נוהגין בף 

וע"ע 
חומת אנך - הערות בראשית פרשת ויצא 
ע' ס' חסידים סי' תתשנ"ד שכ' שלא נמצא ף בשום תפלה לבד תפלת מוסף, וכ' ע"ז בברית עולם שם וז"ל מ"ש הרב שיירי כנה"ג והרב אלי' רבה באו"ת סי' קפ"ה שלא יש אות ף בברכת המזון וכו' ושני המלכים לא זכרו דברי רבנו שמטעם זה לא יש אות ף בשום תפלה עכ"ל, ובטעם הדבר למה בתפלת מוסף יש ף י"ל עפ"י מש"כ שם בס' חסידים סי' תתשנ"ג דהמזיקים הולכים בחבורות של ט' ט' ובתפלת המוספין הא ס"ל לראב"ע שאינה אלא בחבר עיר, ע' רש"י שלא תקנוה אלא בציבור, ואין ציבור פחות מעשרה, ויכולים להתגבר על בני התשע,
נהל
Matan Wiesner מה השכיחות שלה בשפה?
נהל
Moti Singer מסכים איתך, שאיננה שכיחה בשפה. ואפשר להתווכח עם זה. 
אבל אם אפשר גם לראות כאן משהו רעיוני עמוק.
0 תגובות
איו (שרה וציפורה מלך)
02/01/2019 19:47
מוטי זינגר
מה השאלה שנשאלו
שרה אשת אברהם
וצפורה אשת משה
_ _ _ ?

ויאמרו אליו - נקוד על אי"ו שבאליו, 
ותניא רבי שמעון בן אלעזר אומר כל מקום שהכתב רבה על הנקודה אתה דורש הכתב וכו', וכאן הנקודה רבה על הכתב אתה דורש הנקודה, 
שאף לשרה שאלו איו אברהם, 

למדנו 
שישאל אדם באכסניא שלו לאיש על האשה ולאשה על האיש. (בבא מציעא פז) 
אומרים יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתה, אלא להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלה. 
אמר רבי יוסי בר חנינא כדי לשגר לה כוס של ברכה:
(רש"י בראשית-וירא פרק יח פסוק ט)

מלכים ב פרק יט
איו מחל חמת
0 תגובות
« הקודם 1 2 3 4 5 הבא »